Онцлох мэдээ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ
2023-09-08 | 67

Энэ хуулийн зорилт нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан ...

Бидний тухай
2023-09-05 | 30

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны алба нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 53.2 дахь ...

Зорилго зорилт
2023-09-05 | 57

Төрийн бодлого , хууль тогтоомжийг ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй, тасралтгүй, шударга байх зарчмуудад   нийцүүлэн хэрэгжүүлснээр орон нутгийн өмчийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, ...

Мэдээ, мэдээлэл

Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд
2023-10-27 46
Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд

Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн ...

Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан
2023-10-27 35
Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан

Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан

Хөрөнгө борлуулсаны орлогын дансны хуулга
2023-10-27 29
Хөрөнгө борлуулсаны орлогын дансны хуулга

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх,хувьчлах,төсвийн ...

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл
2023-10-24 26
Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2023.10.09/

Холбоо барих
2023-10-24 19
Холбоо барих

Байгууллагын бүтэц
2023-10-24 22
Байгууллагын бүтэц

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Мэндчилгээ

Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай ”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр, бараа ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулиуд,холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Тус газар нь үйл ажиллагаандаа Монгол улсын үндсэн хуульд заасан төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмаас гадна төрийн үйлчилгээг жигд, чанартай, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх,ил тод мэргэшсэн байх, хууль ёсыг сахих, хариуцлага хүлээх зарчмыг баримтлан ажиллана.

Өмчийн болон худалдан авах ажиллагааны салбарын хөгжлийн төлөө хамтран ажиллаж буй олон улсын байгууллагууд, төрийн ба төрийн бус байгууллагууд, мэргэжилийн холбоод, иргэд олон нийт та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье.

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Т.БАТТУЛГА