Онцлох мэдээ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ
2023-09-08 | 231

Энэ хуулийн зорилт нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан ...

Бидний тухай
2023-09-05 | 169

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны алба нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 53.2 дахь ...

Зорилго зорилт
2023-09-05 | 210

Төрийн бодлого , хууль тогтоомжийг ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй, тасралтгүй, шударга байх зарчмуудад   нийцүүлэн хэрэгжүүлснээр орон нутгийн өмчийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, ...

Мэдээ, мэдээлэл

Нээлттэй дуудлага худалдааны зар
2024-04-11 5
Нээлттэй дуудлага худалдааны зар

Аймгийн ИТХ-ын хуралдааны 2023 оны 12-р сарын 05 өдрийн XIX/12, XIX/14 дүгээр тогтоолын дагуу амтомашин, ...

Нээлттэй дуудлага худалдааны зар
2024-03-06 1
Нээлттэй дуудлага худалдааны зар

Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн XIX/12 дугаар тогтоолын дагуу үртэс, шахмал түлшний ...

Нээлттэй дуудлага худалдааны зар
2024-03-06 1
Нээлттэй дуудлага худалдааны зар

Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн XIX/12 дугаар тогтоолын дагуу автомашин, шахмал түлшний ...

2023 оны дуудлага худалдаа
2024-02-26 119
2023 оны дуудлага худалдаа

Нээлттэй болон хязгаартай дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулах анхны үнэ 1.2 тэрбум төгрөгийн анхны өртөгтэй ...

Мэндчилгээ

Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай ”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр, бараа ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулиуд,холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Тус газар нь үйл ажиллагаандаа Монгол улсын үндсэн хуульд заасан төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмаас гадна төрийн үйлчилгээг жигд, чанартай, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх,ил тод мэргэшсэн байх, хууль ёсыг сахих, хариуцлага хүлээх зарчмыг баримтлан ажиллана.

Өмчийн болон худалдан авах ажиллагааны салбарын хөгжлийн төлөө хамтран ажиллаж буй олон улсын байгууллагууд, төрийн ба төрийн бус байгууллагууд, мэргэжилийн холбоод, иргэд олон нийт та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье.

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Т.БАТТУЛГА