Дуудлага худалдааны зар

Нээлттэй дуудлага худалдааны зар

Image

Аймгийн ИТХ-ын хуралдааны 2023 оны 12-р сарын 05 өдрийн XIX/12, XIX/14 дүгээр тогтоолын дагуу амтомашин, шахмал түлшний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /багц/ийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

Нээлттэй дуудлага худалдааны зар

Image

Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн XIX/12 дугаар тогтоолын дагуу автомашин, шахмал түлшний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /багц/-ийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана

Дуудлага худалдаа

Image

Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн XIX/14 дугаар тогтоолын дагуу автомашин, тоног төхөөрөмжүүдийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана. Нээлттэй дуудлага худалдаа 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 11.00 цагт аймгийн Засаг даргын тамгийн газрын 108 тоот өрөөнд явагдана.

Дуудлага худалдаа

Image

Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн XIX/12 дугаар тогтоолын дагуу автомашин, тоног төхөөрөмжүүдийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана. Нээлттэй дуудлага худалдаа 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 11.00 цагт аймгийн Засаг даргын тамгийн газрын 108 тоот өрөөнд явагдана.