Мэдээ, мэдээлэл

НЭЭЛТТЭЙ ЗАСГИЙН ТҮНШЛЭЛ САНААЧИЛГЫН ХҮРЭЭНД “УУР АМЬСГАЛ БА БАЙГАЛЬ ОРЧИН” СЭДЭВТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Image

Монгол Улсын Нээлттэй засгийн түншлэлийн 2024-2027 оны үйл ажиллагааны үндэсний 5 дугаар төлөвлөгөөний хүрээнд “Нээлттэй засгийн түншлэлийн долоо хоног -2024” арга хэмжээг Цогт Хунтайжийн талбайд байгуулж байна.

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас компанийн засаглалыг хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулж ймгийн Орон нутгийн өмчит 5 компан

Image

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас 2024 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр компанийн засаглалыг хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулж Аймгийн Орон нутгийн өмчит 5 компани, Өмчийн газрын албан хаагчид тус сургалтад хамрагдлаа.

Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх аянд Орон нутгийн өмчийн газрын албан хаагчид нэгдэж 25 бургас, 20 хайлаас тарилаа.

Image

Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх аянд Орон нутгийн өмчийн газрын албан хаагчид нэгдэж 25 бургас, 20 хайлаас тарилаа.

Хөрөнгө борлуулсаны орлогын дансны хуулга

Image

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх,хувьчлах,төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах,ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл