Онцлох мэдээ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ
2023-09-08 | 286

Энэ хуулийн зорилт нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан ...

Мэндчилгээ
2023-09-01 | 168

Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай ”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр, бараа ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай” ...

Мэдээ, мэдээлэл

ХААХИ
2024-07-02 30
ХААХИ

ХААХИ байгууллагын дүрэм, 2023 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт

Тэшиг-Ус
2024-07-02 31
Тэшиг-Ус

Тэшиг-Ус байгууллагын дүрэм, 2023 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт

Булган мээж
2024-07-02 30
Булган мээж

Булган мээж

Ингэт-Дөл
2024-07-02 29
Ингэт-Дөл

Ингэт-Дөл байгууллагын дүрэм, 2023 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт

 ХААХИ
2024-07-02 27
ХААХИ

ХААХИ ТУЗ-ын мэдээлэл

Тэшиг-Ус
2024-07-02 27
Тэшиг-Ус

Тэшиг-Ус ТУЗ-ын мэдээлэл

Ингэт-Дөл
2024-07-02 24
Ингэт-Дөл

Ингэт-Дөл ТУЗ-ын мэдээлэл

ХААХИ
2024-07-02 24
ХААХИ

ХААХИ ТУЗ-ын мэдээлэл

Мэндчилгээ

Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай ”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр, бараа ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулиуд,холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Тус газар нь үйл ажиллагаандаа Монгол улсын үндсэн хуульд заасан төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмаас гадна төрийн үйлчилгээг жигд, чанартай, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх,ил тод мэргэшсэн байх, хууль ёсыг сахих, хариуцлага хүлээх зарчмыг баримтлан ажиллана.

Өмчийн болон худалдан авах ажиллагааны салбарын хөгжлийн төлөө хамтран ажиллаж буй олон улсын байгууллагууд, төрийн ба төрийн бус байгууллагууд, мэргэжилийн холбоод, иргэд олон нийт та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье.

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Т.БАТТУЛГА