Бусад мэдээ тайлан

НЭЭЛТТЭЙ ЗАСГИЙН ТҮНШЛЭЛ САНААЧИЛГЫН ХҮРЭЭНД “УУР АМЬСГАЛ БА БАЙГАЛЬ ОРЧИН” СЭДЭВТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Image

Монгол Улсын Нээлттэй засгийн түншлэлийн 2024-2027 оны үйл ажиллагааны үндэсний 5 дугаар төлөвлөгөөний хүрээнд “Нээлттэй засгийн түншлэлийн долоо хоног -2024” арга хэмжээг Цогт Хунтайжийн талбайд байгуулж байна.

Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх аянд Орон нутгийн өмчийн газрын албан хаагчид нэгдэж 25 бургас, 20 хайлаас тарилаа.

Image

Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх аянд Орон нутгийн өмчийн газрын албан хаагчид нэгдэж 25 бургас, 20 хайлаас тарилаа.