Байгууллагын бүтэц


 

Т.БАТТУЛГА
Дарга
Утас: 7034
3262

Д.УЛАМБАЯР
Ахлах мэргэжилтэн
Утас:
70343390

 

Б.БАЯРЦЭНГЭЛ
Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Утас:
70343259

 

Л.ЛХАМАА
Өмчийн бүртгэл, судалгаа  хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 70343390

 

Б.БЯМБАСҮРЭН
Хууль, Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 70343259

 

Б.ЭРДЭНЭТУЯА
Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Утас:
70343259

 

С.ОЮУМАА
Өмчийн бүртгэл, судалгаа  хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 70343390

 

 

 

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх