Дуудлага худалдааны мэдээ мэдээлэл


Нээлттэй болон хязгаартай дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулах анхны үнэ 1.2 тэрбум төгрөгийн анхны өртөгтэй 23 хөрөнгөөс 17 хөрөнгийг үлдэх өртгөөр болон мэргэшсэн үнэлгээчнээр үнэлүүлэн дуудлага худалдаа зохион байгуулж, 108.1 сая төгрөгөөр худалдан борлуулж, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн. 
2023 онд аймгийн ИТХ-ын 19 дүгээр хуралдаанаар 6 байгууллагын 698.8 сая төгрөгийн үнэ бүхий 18 хөрөнгийг дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулах шийдвэр гаргуулан ажиллалаа. 
 

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх